HomeCursillo Là Ǵ
Tài Liệu Cursillo  Thư Tín VPTƯ
Trường Lănh Đạo
Trao Đổi Kỷ Vật
Xin & Gởi Palancas
Nối Kết & Liên Lạc

Luật Tác Quyền


  Tiểu Sử Vị Sáng Lập PT_Cursillo
 
 
 

 
 
TÀI LIỆU CURSILLO
Đâ
y là tài liệu và sách vở chính thức của PT Cursillo được phổ biến trên Internet.  Nếu đọc hết tất cả tài liệu này, bạn có thể khởi sự sinh hoạt giao dịch quyền chọn ở việt nam Trường Lănh Đạo... (Xin xem tiếp)

TRƯỜNG LĂNH ĐẠO

Xin mời Bạn vào xem trang mới về Trường Lănh Đạo để tải xuống những bài viết bạn thích đọc...  (Xin xem tiếp)

ỦNG HỘ TÀI CHÁNH CHO PT CURSILLO

Sự ủng hộ của quư ân nhân PT rất trân trọng cám ơn.
(click vào link dưới) https://www.natlcursillo.org/donate

Palancas quyền chọn nhị phân là gì là gì? Thư Palanca là gì? Thư Palanca là một tâm thư được gởi đến các tham dự viên và nhóm trợ tá Khóa Cursillo, thông báo cho họ biết về những lời cầu nguyện và hy sinh hăm ḿnh mà bạn đă dâng lên Thiên Chúa cầu nguyện cách riêng cho họ. Một tâm thư có thể được gởi đi để giải thích loại Palanca đă được thực hiện, nhưng chính tâm thư KHÔNG PHẢI là Palanca. Palanca thực sự là hành động, như việc cầu nguyện qua lời bầu cử, sự hy sinh, hoặc các công việc bác ái, có thể thực hiện mà không cần phải viết thư.  

Nếu bạn muốn nhận lời nhắc nhở qua thư điện tử,  thông báo những sinh hoạt nổi bật sắp tới trong mỗi tuần lễ th́ xin đăng kư ở đây để nhận thông báo miễn phí, sẽ được gởi ra hằng tuần.

Palanca thật cần thiết cho những sinh hoạt Cursillo sắp sửa diễn ra sau đây. Xin vui ḷng gởi thư cho những anh chị giữ vai tṛ liên lạc ở địa phương, giải thích cho giao dich nhi phan họ biết những phương thức cầu nguyện nào và những việc hy sinh bạn đă thực hiện để cầu nguyện cho các tham dự viên. 

TIN TỨC CURSILLO TOÀN QUỐC:
Nhờ mối liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu mà chúng ta cảm nghiệm được ơn tha thứ và t́nh yêu của Thiên Chúa...
(Xin xem tiếp)

TRUNG TÂM CURSILLO TOÀN QUỐC ĐĂ DI CHUYỂN

Sau đây là địa chỉ mới của Trung Tâm với  số điện thoại và điện thư mới. Xin các bạn vui ḷng liên lạc VP với các số mới này:

    National Cursillo® Center
P.O. Box 799, Jarrell, TX 76537
Phone: 512-746-2020
    Fax: 512-746-2030

THỰC HIỆN PALANCA
Gởi và nhận palanca cho Khóa 3 Ngày và các sinh hoạt đặc biệt của PT/Giáo Phận... (Mời đọc tiếp)

 
 

 

Cursillo® and the Cursillo logo are registered trademarks of the National Cursillo Center.
Copyright © 2008 National Cursillo Center